Kullanıcı Aletleri

Site Aletleri


alem-i_imkan

Âlem-i İmkân

  • Varlığı ve yokluğu imkân dahilinde olan mümkün mevcudatın bulunduğu âlem. Kab-ı Kavseyn’in berisinde kalan âlem.
  • “… minvechin Hakikat-i Ahmediye ve lâyezâl itibarıyla da Hakikat-i Muhammediye (aleyhissalâtü vesselâmü mil’el-ardi vessemâ) قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنٰى 1) ile mermuz vücub-imkân arası bir noktayı tutmuş müteâl bir hakikattir ve O’nun taayyünü de şu âlem-i imkânın vücuduna vesile, muhabbet edalı ilmî bir taayyündür; ilmî bir taayyün ve bütün muhtelif mertebelerde zuhurât ve taayyünâtın da mebdei mesabesindedir.”2)
  • “… derece-i kemâlât gayr-i mütenahî, onun ruhundaki istidat ve kabiliyet nihayetsiz, muhit-i enfüsî olan zâtından başka, ümmetinin âfâkından gelen esbâb-ı inkişaf hadsiz olduğundandır ki; Hakikat-i Muhammediye (a.s.m.) âlem-i imkânda en râsih, en râcih hakikat olduğunu ehl-i keşf ittifak etmişlerdir.”3)

Dipnotlar

1)
“Öyle ki araları yayın iki ucu arası kadar veya daha az kaldı.” (Necm, 53/9)
2)
M. Fethullah Gülen, Kalbin Zümrüt Tepeleri, İstanbul: Nil Yayınları, 2008, s. 768.
3)
Bediüzzaman Said Nursî, Şuâât: Mârifetü’n-Nebî (a.s.m.), İstanbul: Evkâf-ı İslâmiye Matbaası, 1921, s. 4.
alem-i_imkan.txt · Son değiştirilme: 2022/11/28 20:06 Değiştiren: Editör