Kullanıcı Aletleri

Site Aletleri


tecelli_avi

Tecelli Avı

  • “Tecelli”, maddî ve manevî perdelerin açılarak Zat-ı Akdes’in münezzeh şuunat ve hususiyetlerinin doğrudan tecrübe edilir hâle gelmesidir. Tecelli avı, bu varidatı yakalama iradesini sergilemeyi ifade eder.
  • “Kalbini Hak tecellîleri karşısında pırıl pırıl bir ayna hâline getiren hakikate uyanmış ruhlar, gecenin gelişiyle seccadelerinde pusuya yatar ve tecellî avına çıkarlar.”1)
  • “Avlama daha ziyade insanların çok bulunmadığı, ayakaltı olmayan, ıssız, tenha yerlerde olur. İnsanların sık sık uğradığı yerlere ise avlar kolay kolay gelmezler. Bu açıdan insan, kalbî ve ruhî hayatın enginliklerine açılmak; açılıp o enginliklere akıp gelen tecellîleri avlamak istediği zaman tenha koyları kollamalıdır. Elbette bu, başkalarının bulunduğu mekânlarda tecellî avlanamaz demek değildir. Hatta denilebilir ki, cemaat hâlinde yapılan ibadetlerin insana kazandırdığı öyle vâridât ve mevhibeler vardır ki, insanın tek başına onları elde edebilmesi mümkün değildir.”2)
  • “… hakikate uyanmış ya da uyanma yolunda olan ruhlar, Cenâb-ı Hak’tan gelen tecellîleri, esrâr, vâridât ve füyûzâtı, mârifet, muhabbet ve zevk-i ruhanîyi avlayabilmek için sürekli tetikte olur, teyakkuz hâlinde bulunurlar. Hak ve hakikatten bîhaber, gaflete mağlup olmuş kimseler ise ne esip duran tecellî rüzgârlarını hisseder ne de gönül kâselerine bir vârid ya da bir feyiz koymanın heyecanını yaşarlar.”3)
  • “… İsm-i Âzam veyahut İsm-i Âzamın iki ziyasından bir ziyası veya altı nurundan bir nuru olan ism-i Hayy’ın bir cilvesi, Şevvâl-i Şerifte, Eskişehir Hapishanesinde uzaktan uzağa aklıma göründü. Vaktinde kaydedilmedi ve çabuk o kudsî kuşu avlayamadık.”4)

“Yansın ki o hâl benimçün tıpkı bir bengisu,

Madde çözülüp mânânın bağrında erimiş;

Ruh tecellî avında, gönlümde kurmuş pusu.

Hisler bir büyülü temâşâ ufkuna ermiş.”5)

İlave Okuma

Diğer Diller

Dipnotlar

1)
M. Fethullah Gülen, Zamanın Altın Dilimi (Çağ ve Nesil-4), İstanbul: Nil Yayınları, 2011, s. 80.
2)
M. Fethullah Gülen, Cemre Beklentisi (Kırık Testi-10), İstanbul: Nil Yayınları, 2011, s. 133.
3)
A.g.e. s. 132–133.
4)
Bediüzzaman Said Nursî, Lem’alar, İstanbul: Şahdamar Yayınları, 2010, s. 408.
5)
M. Fethullah Gülen, Kırık Mızrap, İstanbul: Nil Yayınları, 2006, s. 299.
tecelli_avi.txt · Son değiştirilme: 2024/05/29 13:02 Değiştiren: Editör