Kullanıcı Aletleri

Site Aletleri


guzergah_emniyeti

Güzergâh Emniyeti

  • “… iman, insana mebde ve müntehayı gösterdiği gibi, ona güzergâh emniyetini de vaad eder.”1)
  • “Farsçadan dilimize girmiş olan güzergâh kelimesi; geçit, yol mânâlarına gelir; insanı, gitmesi gerekli olan yere, varması icap eden hedefe ulaştıran yol. Bu hedefler bazen dünyevî, bazen de uhrevî olur. Ancak dünyevî hedefler, inanmış bir insan için asıl gaye ve maksat olamayacağından o, bu hedef ve gayeleri dahi sonsuzluk yolunda uhrevîlik hesabına değerlendirir.”2)
  • İnsan bu güzergâhta engel ve mânialara takılıp kalmaksızın yol yürüyebilmek için, başından sonuna kadar her şeye bütüncül bir nazarla bakmalı, tehlike ve riskleri önceden tespit edebilmelidir. Böylece hedefe varma istikametinde yürüdüğü yolu teminat altına almış ve herhangi bir trafik sıkışıklığına sebebiyet vermemiş olur.”3)
  • Güzergâh emniyeti, insanın, yürüdüğü yolda, herhangi bir arızaya sebebiyet vermemek için, önüne çıkması muhtemel bir kısım hâdiseleri doğru görüp doğru okumasıdır. Neyle yürüdüğüne ve nasıl yürüdüğüne dikkat ederek, yaptığı/yapacağı güzel işleri teminat altına almasıdır. İşte bu, güzergâh emniyetini sağlama demektir.”4)
  • “Yürünen yolun güzergâh emniyetini sağlama adına gerekli tedbirlerin alınması da engin düşünce ufkunun ayrı bir buudunu teşkil eder. Sizin iman ve ahlâk adına donanımınız tam olabilir. Reftare yürüyüşünüzle âlemi kendinize hayran bırakabilirsiniz. Hatta Allah’ın (celle celâluhu) inayet, riayet ve kilâetine olan güveniniz de tamdır. Fakat bütün bunlar, meselenin bir yanını teşkil eder. Onun diğer yanı ise yapılan işler karşısında başkalarının da hissiyat, düşünce ve hareketlerini hesaba katabilmektir. Aksi takdirde siz, bu emaneti emin ellere teslim etme adına yol alırken, bir kısım gulyabani güruhuyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Eğer siz sahip olduğunuz değerleri topluma takdim etmenin yanında aleyhinizde çalışan kimselerin güç ve kuvvetini, sizin hakkınızdaki mülâhazalarını göz ardı ederseniz, onlar, sizin elli senelik birikimlerinizi yıkıp geçmek isteyebilirler. Bu açıdan yürüdüğünüz yolda herhangi bir trafik problemi yaşamamak için yol boyu güzergâh emniyeti konusunda hassaslardan hassas davranmanız, ortaya çıkan yeni şartlara göre de güzergâh emniyeti adına alınması gereken tedbirleri yenilemeniz gerekir.5)

İlave Okuma

Dipnotlar

1)
M. Fethullah Gülen, Yaşatma İdeali (Kırık Testi-11), İstanbul: Nil Yayınları, 2012, s. 239.
2)
M. Fethullah Gülen, Yenilenme Cehdi (Kırık Testi-12), İstanbul: Nil Yayınları, 2013, s. 124.
3)
A.g.e. s. 125.
4)
A.g.e. s. 126.
5)
M. Fethullah Gülen, Yolun Kaderi (Kırık Testi-15), İstanbul: Nil Yayınları, 2016, s. 149–150.
guzergah_emniyeti.txt · Son değiştirilme: 2023/11/27 11:34 Değiştiren: Editör