Kullanıcı Aletleri

Site Aletleri


istiyak-i_likaullah

İştiyak-ı Likaullah

  • Allah’a (celle celâluhu) kavuşma iştiyakı.
  • “Dimağların bütün nöronlarında, kalblerin safvet ve derinliklerinde öylesi engin bir iman hissi olmayınca bu manevi anatomide marifet ziyası da bulunmaz; marifet nur ve ziyasının bulunmadığı bir gönül ve ruhta da muhabbet olmaz ve hele aşk u iştiyak-ı likaullah meltemleri hiç mi hiç duyulmaz.”1)
  • “Takılıp yollarda kalan bir sürü yolzede vardı ve bunlar hal diliyle kendilerine uzanacak bir el ve immün sistemlerini güçlendirecek bir reçete bekliyorlardı; iman, marifet, muhabbet ve aşk u iştiyak-ı likaullah muhtevalı bir reçete.”2)
  • “Dünden bugüne bu tip ve bu çizgide dünya kadar insan, daha doğrusu insan suretinde pek çok kimse gelip geçtiği gibi, bundan sonra da o şeytan figürleri hep olagelecektir. Bunlara mukabil cismaniyetini kontrol altına alan, hayvaniyetten sıyrılıp kalbi ve ruhi hayata müteveccih bulunan dırahşan çehreler de eksik olmamıştır ve olmayacaktı. Bu durumda bize düşen şey, gölgemizi arkamıza alarak ihlas, rıza ve iştiyak-ı likaullah yolunda soluklarımız kesilesiye O’na müteveccih yürümek olmalıdır; zira teveccühün teveccühe vesileliği değişmez bir adet-i Sübhaniyedir.”3)
  • “Onlar birer kurbet eri, vuslat sevdalısı iseler, böyle yanıp tutuşanların yolu da aşk u iştiyak-ı likaullah güzergahı olmalıdır. Evet, kendi uzaklıklarını aşıp o en yakınlardan yakın Zat’ın “bî kem u keyf’ maiyyetine erme helezonu da bu olsa gerek! Erilecek ufka erenler böyle bir azm u ikdamla ermişlerdir; heva ve heveslerinin ağına takılıp kalanlar ise takılıp yollarda kalmışlardır.”4)
  • “Hakk’a iman, sinelerde kıpır kıpır bir heyecan kaynağı .. marifet ve muhabbet, duygu ve düşüncelerde par par parıldayan bir meşale .. o her şeyin gerçek sahibine iştiyak, sonsuza uzanan yollan aydınlatan bir projektör .. ‘iştiyak-ı likaullah’, duygu ve düşüncelerde sönmeyen bir enerji kaynağı .. gönüller, her zaman Hale’dekilerin ufkunu müşahede heyecanıyla çarpmakta…”5)
  • “Meşhur bir atasözünde denildiği gibi o sadece ‘Allah bes, bâki heves!’ deyip Hak rızası istikametinde yürümeli, sadece O’nun rızasına talip olmalı; hedeflediği rıza-i ilâhîyi, cemâlullâhı, iştiyak-ı likâullâhı ve maiyyet-i nebeviyeyi hiçbir şeye değişmemelidir.”6)
  • “Süreklilik arz eden böyle bir iman ve ibadet hayatı muhabbetullahı beraberinde getirecektir. Hayatlarını iman ve ibadet derinlikli yaşayan müminler, Allah’ı deli gibi seveceklerdir. Bu ise ‘iştiyak-ı likaullah’ı (Allah’a kavuşma aşk ve iştiyakını) netice verecektir. Bizim hedefimiz, talip olmamız gereken şey de işte bu zirvedir. Onu elde etme adına ne kadar dua dua Allah’a yalvarsak değer. Kişinin kıymeti, talebinin kıymeti ölçüsündedir. Cenab-ı Hakk’ın rıza ve rıdvanını talep eden biri, kıymetler üstü bir kıymete ulaşır. Fakat insan zirveye talip olurken kendisini oraya ulaştıracak yolları ve köprüleri göz ardı etmemeli, öncelikle tek tek bunları kat etmeye, geçmeye çalışmalıdır.”7)
  • “İmmün sistemleri çok zayıf. Bazen bir günlük bir zevk için, bazen kadın-erkek birbirine karışmayla hemen çöküveriyor immün sistemi.. gâye-i hayal, burada tuz-buz oluyor, silinip gidiyor.. bazen büyük bir işyeri.. bazen bir başarı.. bazen bir pâye.. bazen bir makam.. bazen ellerin şakır şakır vurulması, bir tasfîk, bir alkış… Bunlar immün sistemini çökertiyor hemen. Bir yönüyle iman zedeleniyor, âmel-i sâlih kurumaya yüz tutuyor, ihlas arada kaynayıp gidiyor, ihsan görünmez oluyor, aşk u iştiyak-ı likâullah bütün bütün unutuluyor. İmmün sistemi, manevî anatomideki immün sistemi çöküyor.”8)

Ayrıca Bakınız

Dipnotlar

1)
M. Fethullah Gülen, Hakk’a Adanmışlar Yolu (Çağ ve Nesil-10), New Jersey: Süreyya Yayınları, 2021, s. 23.
2)
A.g.e. s. 33.
3)
A.g.e. s. 41.
4)
A.g.e. s. 50.
5)
A.g.e. s. 98.
6)
M. Fethullah Gülen, Yolun Kaderi (Kırık Testi-15), İstanbul: Nil Yayınları, 2016, s. 194.
7)
M. Fethullah Gülen, Işık-Karanlık Devr-i Daimi (Kırık Testi-20), New Jersey: Süreyya Yayınları, 2023, s. 118–119.
8)
M. Fethullah Gülen, “Gönül Ufkunda Diriliş
istiyak-i_likaullah.txt · Son değiştirilme: 2024/05/03 16:16 Değiştiren: Editör