Kullanıcı Aletleri

Site Aletleri


hicret

Hicret

  • “Mukaddes göçten kastımız hicrettir. Hicret, altında çok büyük mânâ ve büyük hakikatler yatan oldukça büyük bir meseledir. Bu kelime, insanın bir beldeden bir beldeye hicret etmesini ifade ettiği gibi, insanın bir düşünceden başka bir düşünceye hicret etmesini de ifade eder. Ve yine insanın kendi özünden kendi özüne hicretine de delâlet eder.”1)
  • “Şüphesiz Rabbinize hicret edin ve O’na yönelik olarak yarışın. Hiç şüphesiz O’nun bağışlayıcılığı geniştir, merhameti de.” (Nisa, 4/107).
  • “Gerçek şu ki, iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler ile yardım edenler, işte onların birbirlerine yakınlığı var. İşte bunlar, Allah’ın bir rahmetiyle birbirlerine yaklaştırdığı kimselerdir. Gerçekten Allah, her şeyi bilendir, hikmet sahibidir.” (Enfal, 8/72).
  • “Mü’min, yırtıcı kuşların uçtuğu yerden bile olsa, Allah’ın haram kıldığı şeylerden uzak durduğu sürece, hicret etmiş olur.”2)
  • Hicret engin gayeli mukaddes bir göç.. inanç, duygu ve düşünce zenginliğiyle beslenerek gerçekleştirilen böyle hedefli bir göç, hulûsun derinliği ölçüsünde insanın semavî seyahatlerine denk sayılabilir.” 3)
  • “İnsan, yurdunu, yuvasını, evlad u iyalini, yakın akrabasını terk edecekse, bence bunu çok pahalıya satmalıdır. İşte Allah (celle celâluhu), bize o pahalı hedefleri gösteriyor. Nedir o pahalı hedefler? Cennet’tir, ondan da öte cemalullahtır. Evet, eğer insan bir şeye talip olacaksa bunlara talip olmalıdır. Öyle ki bu noktada, gaye-i hayal hep önde bulunmalıdır. Diyelim ki bir insan hicret ediyor; ama ya bir ticaret veya kadın düşüncesi onun gayesini bulandırmıştır. Hiçbir zaman bu insan, sırf Allah ve Resûlü için hicret edenin hicretten elde edeceği uhrevî pâyeleri elde edemez. Ve buna hakkı da yoktur. Zaten hicret hadisinde de bu son noktaya işaret edilir. Ve kimin niyeti hicret ederken ne ise, o insan, o şey için hicret etmiş sayılır.”4)

Hicret nedir bilmez ki onu, hiç göç etmeyen,

Bir gurûbdur ümidi, inkisarı bitmeyen…

Kan damlar gibi damlar sînelere her zaman,

Bir başka hasret, başka tasa ve başka hicran.”5)

Ayrıca Bakınız

İlave Okuma

Dipnotlar

1)
M. Fethullah Gülen, Asrın Getirdiği Tereddütler-4, İstanbul: Nil Yayınları, 2011, s. 271.
2)
Tirmizi, Zühd 56; İbn Mace, Zühd 17.
3)
M. Fethullah Gülen, Yeşeren Düşünceler (Çağ ve Nesil-6), İstanbul: Nil Yayınları, 2011, s. 142.
4)
M. Fethullah Gülen, Fasıldan Fasıla-2, İstanbul: Nil Yayınları, 2008, s. 176.
5)
M. Fethullah Gülen, Kırık Mızrap, İstanbul: Nil Yayınları, 2006, s. 405.
hicret.txt · Son değiştirilme: 2024/01/16 12:12 Değiştiren: Editör