Kullanıcı Aletleri

Site Aletleri


kalbin_zumrut_tepeleri

Kalbin Zümrüt Tepeleri

  • İnsan, nuranî bir helezonda terakki ederken etrafını temâşâ imkânı da doğar. Kalbin Zümrüt Tepeleri, bu temâşâların insana kazandırdığı ihsasların bir kısım değerlendirmeleri ve fotoğraflarıdırlar.
  • Kalbin Zümrüt Tepeleri, bir ziyafet sofrasıdır. Müzakere edile edile o sofranın açılımlarına gidildiği takdirde çeşit çeşit lezzetlere ulaşılır. Bu mini eserle, insanın kendini keşfetmesi adına bir kibrit çakılmıştır. Evet insanları düşündürmeye ve hissettirmeye alıştırmak lâzımdır. Bugün çokları düşünmektedir ama, madde âleminin tenteneli perdesinin arkasından habersizdirler. Eşyanın dış yüzüne takılıp kalmış ve gerçeği hakkıyla görememektedirler.”1)
  • Kalbin Zümrüt Tepeleri’ni tam olarak anlayamıyor, onu iç dünyamıza aksettirip istifade edemiyoruz. Ondan azamî derecede nasıl istifade edebiliriz?
  • Her şeyden önce insan, Kalbin Zümrüt Tepeleri’ni bir ufuk, bir hedef olarak kabul etmelidir. Kapı aralığından dahi olsa, yıldızların yanıp söndüğü, ay ve güneşin doğup battığı, o kudsî mekânları belli bir ölçüde de olsa görmeye çalışmalıdır. Risale-i Nur’larda olduğu gibi, onların gölgesi sayılan Kalbin Zümrüt Tepeleri’nde de hedef göstermenin yanıbaşında, o hedeflere ulaşmak için temel esaslar verilmeye çalışılmıştır. Meselâ, evrad ü ezkâr bu yolda en önemli vesilelerden biridir. Süleyman Çelebi’nin ifadesiyle bî-kem ü keyf’ Rabbi duyacak ölçüde, farklı sücud, farklı rüku’larla kılınacak namaz da, bu vesilelerden bir diğeridir. İnsana, ‘mâ arafnâke hakka ma’rifetik’ dedirtecek ölçüde, tasavvurları aşkın bir biçimde gerçekleştirilecek olan tefekkürler de bir diğer vesiledir.”2)
  • Kalbin Zümrüt Tepeleri ulaşılması gerekli olan bir hedeftir. Bunun için, öncelikle oraya ulaşılması gerektiğine inanılmalı ve ardından da o yolda usulüne uygun tarzda acele etmeden, taviz vermeden, bıkmadan-usanmadan yürünmelidir. Evet, Hazret-i Bediüzzaman’ın ifadeleri içinde, hayvaniyetten çıkıp cismaniyeti terketmenin, kalp ve ruhun derece-i hayatına çıkmanın yolları gösterilir hep Kalbin Zümrüt Tepeleri’nde.”3)

Dipnotlar

1)
M. Fethullah Gülen, Fikir Atlası (Fasıldan Fasıla-5), İstanbul: Nil Yayınları, 2011, s. 166.
2)
M. Fethullah Gülen, Prizma-2, İstanbul: Nil Yayınları, 2011, s. 15.
3)
A.g.e. s. 17.
kalbin_zumrut_tepeleri.txt · Son değiştirilme: 2023/05/02 11:20 Değiştiren: Editör