Kullanıcı Aletleri

Site Aletleri


digergamlik

Diğergamlık

  • Hizmet Hareketinde hem kavram olarak hem de pratikteki karşılığı itibariyle sıklıkla karşılaşılan “diğergamlık”, gönül erlerinin kendi dertleriyle meşgul olmamaları, başkalarının yararı için gayret sarf etmeleri, kurtulmayı kurtarmada aramaları, bir çıkar gözetmeksizin insanların imdadına koşmaları anlamında kullanılır.
  • “İnsanda pek çok iyi şeylerin özü ve çekirdekleri bulunduğu gibi, bazı maslahatlar için kötü şeylerin esasları da onda mevcuttur. Meselâ, hasbîlik, samimiyet, diğergamlık, istiğna gibi güzel huyların yanında, çok kimse de makam sevgisi, mansıp düşüncesi, görünme arzusu nev'inden kalbi öldüren ve ruhu felç eden kötü hasletler de bulunur. Bu itibarla, insanlarla münasebetlerimizde, onların bu tabiî tarafları da nazarı itibara alınarak alâka kurulmalıdır ki, hayal kırıklığına uğramayalım.”1)
  • “Fert, muvaffakiyet ve mutluluğunu, içinde yaşadığı toplumun huzur ve güven vericiliğine; toplum da sıhhat ve emniyetini, kendini meydana getiren fertlerin diğergamlık ve samimiyetine borçludur.”2)
  • “Vicdan genişliği iman, ilim, mârifet, muhabbet, mehâfet ve diğergamlık hisleriyle mamur bir gönlün, engin bir himmetle bütün insanlığı kucaklaması, kalb kapılarını herkese açması, hep affedici, bağışlayıcı, mürüvvetkâr olması ve özellikle de bütün insanların hidayetini dileyip herkesin ebedî mutluluğunu istemesi şeklinde tarif edebileceğimiz bir ruh yüceliğidir.”3)
  • “Bizim hizmet ahlâkımız hasbîlik, diğergamlık ve fedakârlığa dayanmaktadır. Zaten bu dava bir körük gibidir; er geç ihlassızları süpürüp atar. Bu tür insanlar, bulundukları müddetçe âhenksizliğe sebebiyet verir, problem çıkarır ve diğer fertleri de meşgul ederler.”4)
  • Hizmet erlerinin dünyanın her neresine bir ateş düşerse düşsün, nerede bir perişaniyet yaşanırsa yaşansın, sanki kendi çoluk çocuğunun içine o ateş düşmüş, kendi evlad u iyali o perişaniyet içinde bulunuyormuş gibi bir hassasiyet ve duyarlılıkla hareket etmesi gerekir. Bu da peygamberane bir ruh taşımaya, peygamberane bir azim, kararlılık, ızdırap ve diğergamlıkla meseleye sahip çıkmaya bağlıdır.”5)

Ayrıca Bakınız

Diğer Diller

Dipnotlar

1)
M. Fethullah Gülen, Ölçü veya Yoldaki Işıklar, İstanbul: Nil Yayınları, 2011, s. 237.
2)
M. Fethullah Gülen, Buhranlar Anaforunda İnsan (Çağ ve Nesil-2), İstanbul: Nil Yayınları, 2011, s. 63.
3)
M. Fethullah Gülen, Diriliş Çağrısı (Kırık Testi-6) , İstanbul: Nil Yayınları, 2011, s. 237.
4)
M. Fethullah Gülen, Fikir Atlası (Fasıldan Fasıla-5), İstanbul: Nil Yayınları, 2011, s. 106.
5)
M. Fethullah Gülen, Yenilenme Cehdi (Kırık Testi-12), İstanbul: Nil Yayınları, 2013, s. 150.
digergamlik.txt · Son değiştirilme: 2023/12/21 15:20 Değiştiren: Editör