Kullanıcı Aletleri

Site Aletleri


hizmetkarliderlik

Hizmetkar Liderlik

 • Hizmetkar lider, her şeyden önce hâdimdir (hizmet edendir). Hâdim olma hissi, fıtrî bir şekilde, başkalarına yardım etme hissidir. Bu şuurlu tercih, insan istemese de kendisini liderliğe götürür, onu insanlara öncü yapar. Burada insanların temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik sergilenen mesuliyet duygusu önemli bir rol oynar. Hizmet etme, yardımcı olma ve insanlara öncülük yapma birbirlerini tamamlayıcı ve döngü sağlayıcı bir özelliğe sahiptir. Asıl liderlik, başkalarının gelişimini sağlama ve onlara hizmet etme ana motivasyonundan zuhur eder.”1)
 • “(Hizmetkar liderlik için) en iyi test şudur: Kendilerine hizmet verilen insanlar birer şahıs olarak gelişiyor mu? Kendilerine hizmet verilirken daha sağlıklı, bilge, hür ve bağımsız hale gelip onlar da hizmetkar olmaya doğru gidiyorlar mı? Ayrıca bunun toplumda en az imtiyaza sahip kişiler üzerindeki etkisi nedir? Bundan yararlanabilecekler mi veya en azından mahrumiyetten kurtulabilecekler mi?”2)
 • Hizmetkar liderlik, liderler fedakar olduğunda ve başkalarına yardım etme konusunda güçlü bir motivasyona ve ciddi bir alakaya sahip olduklarında en iyi sonucu verir.”3)
 • Lider; üstün idrak, cesaret ve kararlılığıyla dünü, bugünü, yarını müşterek görebilen ve zaman-üstü, mekân-üstü hususiyetleri sayesinde çağıyla hesaplaşmasını bilen insandır.”4)
 • “Rasûl-i Ekrem Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir hadis-i şeriflerinde, سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ ‘Bir kavmin efendisi, onlara hizmet edendir.5) buyurmuştur. Bu açıdan adanmış ruhlar, hangi ülkede ve toplumun hangi kademesinde bulunurlarsa bulunsunlar, insanlığa hizmet etmeyi en büyük pâye bilmelidirler.”6)
 • “Yavuz Sultan Selim, adına hutbe okunurken: ‘Haremeyn-i Şerif’in Hâkimi’ dendiğini duyunca, hemen doğrularak haykırıyordu: ‘Hayır! Hakim-ül Haremeyn değil Hadim-ül Haremeyn! Ben ancak hizmetçisi olurum oraların.”7)

Ayrıca Bakınız

İlave Okuma

 • Gürkan Çelik, Yusuf Alan, Hizmetkar Liderlik: Yeni Bir Liderlik Anlayışı, Rotterdam: Libertas Media, 2003.
 • Gürkan Çelik, Yusuf Alan, “Fethullah Gülen as a Servant Leader”, Global Servant-Leadership: Wisdom, Love, and Legitimate Power in the Age of Chaos, (ed.) Philip Mathew; Jiying Song; Shann Ray Ferch and Larry C. Spears, Washington DC: Lexington Books, 2020, s. 181–200.
 • Gürkan Polat, “Servant Leadership”, The Fountain, Jan-Feb 2021, Issue 139.
 • Robert K. Greenleaf, The Servant as Leader, Indianapolis: The Robert K. Greenleaf Center, 1991.
 • Selim Çaldıranlı, “21. Yüzyıl Yönetim Anlayışında Yeni Bir Model: Hizmetkar Liderlik“, Sızıntı, Aralık 1998, s. 489–493.
 • Shann Ray Ferch, Larry C. Spears, The Spirit of Servant-Leadership, Mahwah, NJ: Paulist Press, 2011.

Diğer Diller

Dipnotlar

1)
Robert K. Greenleaf, Servant Leadership, Newton Center, MA: Robert K. Greenleaf Center, 1973, s. 7; Gürkan Çelik, Yusuf Alan, Hizmetkar Liderlik: Yeni Bir Liderlik Anlayışı, Rotterdam: Libertas Media, 2003, s. 29.
2)
Greenleaf, a.g.e.
3)
P.G. Northouse, Leadership: Theory in Practice. Chapter 10: Servant Leadership, Western Michigan University, Los Angeles, CA: Sage, 2016, s. 238.
4)
M. Fethullah Gülen, Fasıldan Fasıla-4, İstanbul: Nil Yayınları, 2011, s. 183.
5)
Deylemî, Müsned, II, 324.
6)
M. Fethullah Gülen, “Yürüyün Şeytan ve Avenesine Rağmen!” , 24 Nisan 2016, Bamteli.
7)
M. Fethullah Gülen, Hitap Çiçekleri, İstanbul: Nesil Yayınları, 2001, s. 40.
hizmetkarliderlik.txt · Son değiştirilme: 2023/05/30 16:33 Değiştiren: Editör